Monthly Archives: มิถุนายน 2018

Twitter ประกาศมาตรการจัดการบัญชีปลอม ให้ยืนยันตัวตน

บน Twitter นั้นมักจะมีบัญชีปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสแ […]