Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

Spotify ปรับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ใหม่ตามกฎ GDPR

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎคุ้มครองด้านความเป็นส่วนตัวของยุโร […]

แฮกเกอร์เข้าถึงกล้องวงจรปิดกว่า 60 ตัวในญี่ปุ่นได้ เพียงเพราะไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน

มีรายงานข่าวว่ากล้องวงจรปิดกว่า 60 ตัวในญี่ปุ่นถูกแฮกเก […]