Monthly Archives: ธันวาคม 2016

Evernote ยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เพิ่งปรับไป

ก่อนหน้านี้ Evernote ประกาศปรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที […]

Moto ยืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่

ดูเหมือนว่าตลาดนาฬิกาอัจฉริยะจะซบเซาลงไปมากเลย เพราะล่า […]