Monthly Archives: กันยายน 2015

ฟิลิปปินส์มีเป้าหมายขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนสิ้นปี 2016

สำหรับแผนขยายโครงข่าย Wi-Fi ฟรี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศขอ […]

Wikimedia Foundation เปิดตัวเว็บไซต์ Wikimedia Public Policy

หลายคนคงจะเคยค้นหาข้อมูลแล้วส่วนใหญ่ก็เจอข้อมูลในเว็บไซ […]