Monthly Archives: เมษายน 2015

Facebook จะมีการปรับอัลกอริทึมในการแสดงหน้า News Feed ใหม่

การแสดงหน้า News Feed  ใน Facebook เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ […]

Backup Memory เทคโนโลยีกระตุ้นความทรงจำผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จาก Samsung

โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคนที่เรารักเลย เพรา […]