Tag Archives: Sony SmartWatch 3

ล่าสุด Android Wear สามารถรองรับ GPS และเล่นเพลงผ่าน Bluetooth ได้แล้ว

ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้กระแสของ Android Wear หรืออุปกรณ์ […]