Tag Archives: Ripple

มูลค่าของ Bitcoin ลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นแล้ว

เมื่อไม่นาน วอร์เรนบัฟเฟตต์ นักลงทุนชื่อดังก็ได้กล่าวเอ […]