Tag Archives: Moto ยืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่

Moto ยืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่

ดูเหมือนว่าตลาดนาฬิกาอัจฉริยะจะซบเซาลงไปมากเลย เพราะล่า […]