Tag Archives: IDM

IDM 6.18 (ภาษาไทย) สามารถตั้งค่าไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดได้

ในบางครั้งเวลาเราใช้งานเว็บไซต์ เราไม่อยากให้ดาวน์โหลดไ […]