Tag Archives: Bitcoin

มูลค่าของ Bitcoin ลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นแล้ว

เมื่อไม่นาน วอร์เรนบัฟเฟตต์ นักลงทุนชื่อดังก็ได้กล่าวเอ […]

Steam รองรับการซื้อเกมส์ด้วยเงินสกุล Bitcoin แล้ว

ข่าวล่าสุด Steam ได้ออกมาบอกว่า จากนี้ไปผู้เล่นที่มี Bi […]