Tag Archives: Backup Memory

Backup Memory เทคโนโลยีกระตุ้นความทรงจำผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จาก Samsung

โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคนที่เรารักเลย เพรา […]