Tag Archives: Android Wear 2.0

Moto ยืนยันว่าจะไม่ออก Smart Watch รุ่นใหม่

ดูเหมือนว่าตลาดนาฬิกาอัจฉริยะจะซบเซาลงไปมากเลย เพราะล่า […]