Tag Archives: AI คาดการณ์การเกิดอาการหัวใจวายแม่นยำกว่าแพทย์

ว้าว AI คาดการณ์การเกิดอาการหัวใจวายแม่นยำกว่าแพทย์

เมื่ออ่านข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าอาชีพแพทย์ก็อาจจะถูก AI […]