Tag Archives: เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์

Backup Memory เทคโนโลยีกระตุ้นความทรงจำผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จาก Samsung

โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับคนที่เรารักเลย เพรา […]