Tag Archives: รัฐบาลอิรักได้สั่งตัดอินเตอร์เน็ตทั้งประเทศ

มีรายงานว่ารัฐบาลอิรักได้สั่งตัดอินเตอร์เน็ตทั้งประเทศเป็นเวลาสามชั่วโมง

ในวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา Dyn Research รายงานว่ารัฐ […]